Những Câu Hỏi Thường Gặp(FAQs)

QA Text: 

* Danh sách các chất gây dị ứng hương thơm được xác định bởi Ủy ban Khoa học về An toàn Người tiêu dùng của Ủy ban Châu Âu. 2012.